Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlá

NĚCO MÁLO Z HISTORIE...z dobové kroniky o našem sboru:

Obec Okrouhlá osadou Melkovem má 105 domů, jichž krytina jest tvrdá. Vesnice jest rozložena na kopci a hlavním zaměstnáním obyvatelstva jest polní hospodářství a živnosti.

Sbor dobrovolných hasičů založen byl r. 1896 p. učitelem Siemonem Karasem, jemuž velmi osobně přispělo obecní zastupitelstvo. Jmenovaný byl také prvním předsedou našeho sboru. Při založení čítal sbor 25 činných členů, potom hned zakoupil čtyřkolovou stříkačku, 120 metrů hadic a 3 žebře v ceně 1680 Kč. Pomocí občanstva a obětavosti členstva se dostalo sboru finanční podpory, takže tím byla dána možnost sbor všestranně vystrojiti a vyzbrojiti, čímž bylo umožněno postaviti se na roveň starším sborům sousedních obcí…Obrazek

Ve vedení sboru od jeho založení vyměnili se následující bratří: ve funkci starosty Simon Karas, Jan Horák, říd. Učitel Ant. Tichý, hostinský Frant. Učeň, krejčí Frant. Němec, Josef Laštůvka a od r. 1928 říd. Učitel Frant. Žilka.

V době světové války ochraňoval sborový majetek nezapomenutelný bratr Josef Švancara, který také s mladým dorostem udržoval a vedl život sboru po celou válku. Zem,řel jako činný člen v r. 1933. Z bratří, kteří odešli do světové války, padli na bojišti Frant. Lizna, Frant. Zemánek. Alois Horák a Ludvík Zemánek. Bratr Josef Konečný byl zajat v Rusku, kde dosud žije.

         V roce 1927 zahájena byla ve sboru činnost samaritánská, kterou po absolvování dvou odborných kursů vedou br. Alois Tlamka a Josef Laštůvka. V roce 1931 uspořádal sbor jubilejní slavnost 35letého trvání sboru, při kteréžto příležitosti odevzdány byly zasloužilým bratřím: Frant. Čapkovi, Aloisu Čížkovi a Josefu Švancarovi čestné diplomy.

Po namáhavé práci a nepřekonatelných překážkách, hlavně finančních, byl v r. 1932 předán obci nově vybudovaný vodovod, jehož nejvíce si váží místní sbor, neboť velmi dobře při požárech se osvědčil.

ObrazekOd svého založení se zúčastnil sbor 10 požárů místních a 45 přespolních a 2 požárů lesních, začež se mu dostalo opravdového uznání.

V poslední době opravil sbor své skladiště, v němž má uloženo veškeré svoje náředí. Dnes čítí sbor 26 činných bratří a jest s to obhájiti nebojácně nejen svou čest, ale i vystoupiti na obranu proti všem nepřátelům hasičstva vůbec.

 

 

Do dnešní doby se nám do domech našich spoluobčanů ukrývají historické skvosty z naší minulosti. Obrovskou vzácností jsou dobové fotografie, které se podařilo do dnešní doby uchovat. 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Taktéž zachovalých členských průkazek zakladatelů našich hasičských tradic si velmi vážíme.

 

ObrazekObrazek

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

SDH Okrouhlá v současné době

V současné době registruje SDH Okrouhlá řádných 98 členů, 57 mužů, 21 žen a 20 dětí.

uvodni-spolecna.jpg

Po oslavě 110. výročí založení SDH Okrouhlá došlo ve výměně ve vedení našeho sboru. Po několikaleté a dobře odvedené práci vystřídal starostu Josefa Nováka ve vedení Jiří Veselý, který pozici starosty vykonává do dnes. Ve volbách v roce 2009 a 2014 bylo zvoleno nové vedení sboru, kde svůj post obhájil. Dále byli zvoleni dva náměstci a to Petr Kužel a Josef Tichý. Zvolený 15 členný výbor vykonával své poslání až do roku 2014, kdy se konaly řádné volby do vedení sborů. Současný výbor SDH Okrouhlá je 11 členný a má následující složení:

Starosta:                                                  Jiří Veselý

Jednatel:                                                  Jiří Kejík

Hospodář  a náměstek starosty:        Josef Tichý

Náměstek starosty:                                Petr Kužel

Velitel sportovního družstva mužů:       Lukáš Polívka

Strojník SDH:                                           Jiří Horák

Velitelka sportovního družstva žen:      Kamila Dvořáková

Členové výboru:                                       Milan Tlamka - velitel JSDH obce

                                                                   Bohumil Kovář

                                                                   Alois Krejčíř

                                                                   Libuše Veselá

V roce 2006 SDH Okrouhlá pořídila za významného přispění obce Okrouhlá a spoluobčanů z veřejné sbírky vyšívaný hasičský prapor. Na praporu je vyobrazen obecní znak v hasičském motivu a sv. Florián, patron hasičů.

Kultura a jiné aktivity

Kromě samotné hasičské činnosti přispívají hasiči do kulturního života v obci pořádáním oblíbených společenských a sportovních akcí.

Mezi akce s největší tradicí se řadí Hasičský výlet pořádaný v letních měsících na Výletišti u Pazderny, a hasičský ples pořádaný v lednu v Kulturním domě. V letošním roce se konal 16. ročník Memoriálu Bohumila Andrlíka v požárním sportu jako vzpomínka na zesnulého funkcionáře našeho sdružení. Od roku 2011 byla převzata záštita nad pořádáním Okrouhleckého masopustu spojeného s vepřovými hody a pochováváním basy.

Ve spolupráci s obecním úřadem se podílí sbor na pořádání domácího závodu horských kol, který je součástí seriálu závodů Drahanské vrchoviny. V minulosti se v Okrouhlé uskutečnili i dva závody Českého poháru v horských kolech, kde sbor spoluzajišťoval pořadatelskou činnost. Pro děti bývá uspořádán dětský den a branný závod v požárních hlídkách. Každoročně již s několika letou tradicí hasiči pomáhají našemu partnerskému sdružení „Sportuj s námi“ s organizací Běhů za sedmizubým hřebenem v Boskovicích a Půlmaratonem Moravským krasem v Blansku.

Finanční výtěžky z uvedených akcí jsou hlavním příjmem sdružení, díky kterým je zajištěn bezproblémový chod sboru, nutné investice do majetku sboru, odměny členům při životních jubileích a podobně.

Mladí hasiči

Kroužek mladých hasičů v Okrouhlé byl založen 8.2.2002. V současnosti máme 4 vedoucí, 18 dětí a 5 dorostenců. Za dobu trvání prošlo kroužkem mladých hasičů téměř 80 dětí. Dnes již dospělí členové, kteří byli mezi prvními v kroužku, se zúčastňují závodů i v Blanenské a Prostějovské lize s velmi dobrými výsledky. S dětmi pracujeme aktivně téměř celý rok. Máme pravidelné tréningy, které se v zimních měsících konají v kulturním domě. Co natrénujeme, zúročujeme v soutěžích, ať už okrsku nebo mimo něj s pěknými výsledky. Pravidelně se zúčastňujeme celostátní okresní hry Plamen v jarním i pozimním kole. Zde dosahujeme rovněž pěkných výsledků. Ze závodů jsme si přivezli za dobu trvání spoustu pohárů.

deti-1.jpg

Mezi největší úspěchy patří získání putovního poháru SDH Těchov, kde jsme první místo vyhráli a obhájili v roce 2004 až 2006. V roce 2014 bylo úspěchem 1. místo ve starší kategorii „O pohár starosty okrsku Benešov“. V oblasti dorostu nás těší 1. místo v okresním kole požárního sportu v roce 2007 v Černovicích, 1. místo v roce 2009 v okresním branném závodu dorostu jednotlivkyň v Lysicích a v roce 2012 na okresním branném závodu 3. místo dorostu v soutěži jednotlivců, které se konalo v Ostrově u Macochy. Všichni z dorostu postupovali do krajského kola.

branak02_2013.jpg

Naše sdružení dobrovolných hasičů pořádá každoročně pro mladé hasiče závod v požárním útoku a to v rámci Memoriálu Bohumila Andrlíka a branný závod O pohár starosty obce Okrouhlá.

V letošním roce (2016) začneme soutěžit v nových dresech, na které nám sponzorským darem přispěla obec Okrouhlá, restaurace Záložna Boskovice a pohostinství Boby Okrouhlá. Určitě se nám v nich bude skvěle dařit i nadále. V sobotu 14. května 2016 jsme se v nich vydali poprvé na okresní hru Plamen a obsadili s mladšími krásné 6. místo.

Soutěže a sportovní družstva

Založení sportovního družstva se datuje k roku 2010. Zakládající členové byli Polívka Lukáš, Polívka Kamil, Horák Jiří, Horák Petr, Pukl Luděk ml., Vít Vojtěch a Polák Viktor. V průběhu let se družstvo rozšířilo o další členy a to Víta Jiřího, Konečného Petra, Šindelky Ondřeje, Poláka Petra a Štarmana Michala.

Nejlepší dosažené výsledky sportovního družstva byly za poslední roky opakované vítězství v I. kole požárního sportu (okrsková soutěž), 1. místo v II. kole požárního sportu v Blansku (okresní kolo) s postupem do krajské soutěže, kde získali 4. místo. Dobré výsledky získávají naši sportovci i v rámci Blanenské a Prostějovské ligy. Za zmínku stojí dvakrát vybojované 10. místo celkového hodnocení na Velké ceně Prostějovska. Členové sportovního družstva nejen po celý rok jezdí po soutěžích, ale pravidelně se zúčastňují i tréninků a jezdí na nejrůznější sportovní soustředění. Všichni členové sportovního družstva se aktivně zapojují do dění celého sboru.

V roce 2014 byla pro potřeby všech sportujících dětí, žen i mužů vybudována za přispění obce a našeho sboru travnatá sportovní dráha u fotbalového hřiště.

dsc_0217.jpg

Soutěžní družstvo mužů – Blanenská liga

Ženy a dívky v řadách sboru

V roce 2003 tvořilo ženské družstvo 11 žen.  Tak jak všude, začátky byly těžké. Učily se… co je to savice, rozdělovač, hadice B, hadice C, proudnice a správnou metodiku výcviku v požárním sportu. Sportovní družstvo pak pravidelně a úspěšně soutěžilo v okrskovém kole požárního sportu a následovně i kole okresním. Nedílnou součástí letních víkendů se postupně staly pro tyto členky nejrůznější soutěže a memoriály pořádané okolními sbory. O jejich úspěchu se můžete přesvědčit návštěvou místní klubovny SDH, která překypuje bronzovými, stříbrnými, ale hlavně zlatými poháry a medailemi.

Postupně k nám přicházely nové členky, které byly více či méně zapojeny do soutěžení. K letošnímu roku je v řadách SDH již 21 žen.

Družstvo děvčat se omladilo a díky jejich úsilí a šikovnosti se účastní od roku 2015 i Blanenské a Prostějovské ligy. Ostatní členky pomáhají při pořádání různých sportovních a kulturních akcí. A že jich není málo. Ženy jsou nejen ozdobou našeho sboru, ale i nedílnou součástí všeho, co se ve sboru snažíme vytvořit.

zeny.jpg

Soutěžní družstvo žen na memoriálu ve Velenově