Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahová jednotka hasičů obce Okrouhlá

JSDH Okrouhlá byla do roku 2007 jednotkou požární ochrany, která je z hlediska plošného pokrytí zařazena do kategorie JPO V. V praxi to znamená, že do tohoto roku byla jednotka předurčena hlavně jen pro zásahy na svém katastrálním území. V roce 2008 byla přeřazena do kategorie JPO III/1. V prvním stupni poplachu zasahuje ve své obci, ale i v obcích Benešov, Kořenec, Žďárná, Vratíkov a Hrádkov. V zásahové jednotce obce Okrouhlá je v roce 2016 celkem 22 hasičů. Velitelem jednotky je Milan Tlamka. Jednotku tvoří mimo jiných hasičů další čtyři velitelé družstev a strojníci, technici a hasiči.

Seznam členu jednotky (8.8.2016):

Milan Tlamka               velitel jednotky

Pavel Chlup                 velitel družstva, zástupce velitele jednotky

Milan Blažek                velitel družstva

Kamil Polívka              velitel družstva

Jiří Vít        ml.              velitel družstva

Lubomír Celý               strojník – hlavní strojník jednotky

Miloslav Mareček        strojník – zástupce hlavního strojníka

Alois Krejčíř                 strojník

Josef Tichý                  strojník

Petr Polák                    strojník

Miroslav Juřík              strojník, hlavní technik CHTS a OOB

Aleš Čížek                   technik CHTS a OOB

Radim Menšík             hasič

Viktor Polák                 hasič

Petr Kužel                    hasič

Josef Kadlec               hasič

Luděk Pukl ml.            hasič

Petr Šudoma               hasič

Jiří Veselý                    hasič

Pavel Mikulášek         hasič

Vojtěch Vít                    hasič

Vladimír Antl                hasič

Členové zásahové jednotky hasičů obce absolvují v průběhu roku řadu odborných školení. Většina členů je nositeli dýchací techniky a obsluhovateli řetězových ručních motorových pil. Další z odborných školení, které hasiči v plynulých letech absolvovali, jsou základy zdravotnických znalostí v JPO. Ve výbavě každého vozu je lékárna hasiči by měli umět poskytnout první pomoc.

Jednotka se pravidelně schází minimálně jednou za měsíc na praktickou odbornou přípravu. V rámci této přípravy si osvojují taktické a technické postupy zdolávání mimořádných událostí. Mimo tohoto se vybraní členové účastní dalších školení, jako je práce s motorovou pilou, lezecké výcviky s další. Zpravidla jednou za dva roky cvičí naše jednotka plnění závěsného hasicího vaku pod vrtulníkem PČR.

vrtule.jpg

Školení JSDH Okrouhlá – plnění závěsného hasícího vaku pod vrtulníkem PČR

Specifikou, kterou má naše jednotka je „předurčenost v rámci ochrany obyvatelstva“ pro Jihomoravský kraj. Naše jednotka je jednou z osmnácti jednotek, které jsou předurčeny a vycvičeny samostatně zasahovat při rozsáhlých mimořádných událostech, například při rozsáhlých povodních. Jednotka má také výbavu na týlovou podporu zasahujících hasičů, které bývá většinou využita při rozsáhlých požárech. Při povolání na tento typ události by měla být schopna se v prvotním okamžiku zajistit týlové zázemí pro 50 osob. Ve výbavě máme stany, lavice a stoly, prostředky na plošné osvícení místa zásahu, prostředky pro přípravu teplých nápojů a stravy. Každým rokem jezdí členové na několikadenní náročný výcvik, který organizuje Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje. V rámci této předurčenosti byla naše jednotka již několikrát nasazena. Poprvé to bylo v roce 2015 na Znojemsku v obci Černín, kde naše jednotka organizovala protipovodňové práce v obci. S místními občany stavěli protipovodňové stěny, utěsňovali kanalizace a vstupy do obydlí a čerpali vodu ze zaplavených prostor. Po krátkém odpočinku byly přesunuty spolu s JSDH Drnovice (okr. Vyškov) do Hrušovan nad Jevišovkou, kde čerpali vodu z ČOV a zamezili tím zaplavení centra města. V roce 2015 byla naše jednotka zapojena do výstavby humanitární základny v obci Poštorná na Břeclavsku. Při dalších zásazích v roce 2015 a 2016 naše jednotka zajišťovala týlové zázemí a vydávání stravy pro jednotky IZS při pátrací akci na Benešovsku a u požáru v Sebranicích.

7019926-okrouhla-hasici-vyroci-defibrilator_galerie-980.jpg

 

MOTTO:

"Acta, non verba..."

"Ne slova, ale činy..."